circulaire regios

-ik ben, omdat wij zijn-

Motivatie Bij een nieuwe economie hoort ook een nieuw mensbeeld: Als mens zijn wij aangewezen op samenwerking. (einde calculerende burger) Alleen wanneer we het -zijn- van anderen en het grotere geheel voor ogen hebben, halen we het beste uit onszelf.

Perspectief  Een sterk ondernemend, circulair MKB is in het publieke belang, als werkgelegenheids-motor met duurzame arbeidsverhoudingen. Laten we er meer externe kennis en kunde aan toevoegen.

Wat Vanuit overzicht kunnen (onverwachte) productcombinaties gemaakt worden. Doe mee door je aanbod, product, dienst, ambacht, kennis en vraag- inkoop, restproduct hier bekend te maken. Wij kijken mee en organiseren de contacten, gratis.

Hoe

start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">

Business dates

Breng bedrijven in kaart via het eindproduct. Kijk waar de raakpunten liggen en breng partijen met elkaar in contact.

Eco-systemen = waarde netwerken

Creëer netwerken van bedrijven die op elkaar aansluiten qua input <-> output, logistiek, kennis, restproduct.

Werkgelegenheid

Kijk welke producten, diensten er binnen een netwerk ontbreken en laat daarvoor nieuwe bedrijven starten.

Multi inzetbaar

Zorg dat medewerkers bij meerdere bedrijven ingezet kunnen worden via een  HR coöperatie.

Innovatie

Stuur op kwaliteit en duurzaamheid en blijf bedrijven starten die iets toevoegen aan de waardeketen.

start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">